První rakouské laboratoře a kanceláře ze dřeva

Univerzita přírodních zdrojů a biologických věd BOKU ve Vídni má od května 2017 novou budovu celou ze dřeva. Jde o výjimečnou budovu, která splňuje ekonomické, ekologické i sociální aspekty udržitelnosti.

 Autorem architektonického konceptu je DELTA a studio SWAP. Za pouhý rok byla postavena dvoupodlažní dřevěná budova o rozloze přibližně 1 300 m2 a stala se velmi komfortním zázemím pro nové výzkumné centrum a Institut agrobiotechnologie IFA v rakouském městě Tulln.

Promyšlený koncept budovy

Analytické centrum se nachází v přízemí vedle foyer a salonku s čajovou kuchyní. Prostory pro Institut pro biotechnologii životního prostředí se nacházejí v horním patře. Srdcem dvoupodlažní dřevěné budovy, a tedy ústředním bodem setkávání, je konferenční a společenská místnost s kuchyňským koutem v přízemí. Technologické zázemí se nachází v suterénu.

Ekologická, ale i energetická kvalita dřeva

Tři roky provozu této budovy dokazují, že moderní dřevěná konstrukce splňuje nízkoenergetické standardy. Dřevo jako stavební materiál je viditelné nejen na fasádě, ale také utváří nezaměnitelnou estetiku uvnitř budovy. Na novou budovu bylo použito přibližně 500 m3 dřeva z místních lesů. Všechny kanceláře jsou orientovány na jih nebo na západ a těží ze spousty přirozeného světla. Laboratoře byly záměrně plánovány na severní straně, aby umožňovaly práci bez oslnění. Díky své jasné struktuře budova velmi dobře zapadá do charakteru stávajícího kampusu ostatních budov. Podlahové topení vytváří zejména v zimě útulné prostředí; teplo je dodáváno z dálkového teplovodu. „Výběrem dřevěné konstrukce jsme se rozhodli pro obzvláště udržitelný a vysoce funkční stavební materiál. Jsme ohromeni výhodami dřeva jako stavebního materiálu, pokud jde o rychlost procesu výstavby, nákladovou efektivitu stavby, ale i ekologickou a energetickou kvalitu nové budovy univerzity,“ komentuje budovu Erik Štefanovič ze společnosti DELTA Česká republika.

Udržitelné úvahy po celou dobu životnosti

O použití dřevostavby rozhodly výsledky architektonické soutěže. Rychlá implementace, vysoká míra flexibility při užívání a ekologické faktory přesvědčily investory BIG a BOKU o správnosti konceptu ARGE DELTA SWAP. Ekonomické výhody vyplývají především z časového faktoru – rozhodující byly efektivní výrobní procesy, krátká doba montáže na staveništi a okamžitá nosnost konstrukce. Z ekologického hlediska je dřevo ideálním stavebním materiálem, protože jde o obnovitelný zdroj, který je stoprocentně použitelný a recyklovatelný.

V konceptu DELTA SWAP lze najít také sociální aspekty: „Domácí charakter dřeva podtrhuje pracovní prostředí studentů. Současně se jasné pracovní procesy výzkumné společnosti odrážejí v přísně rytmických okenních otvorech,“ vysvětlují architekti Georg Unterhohenwarter a Markus Hofwimmer z ARGE DELTA SWAP. Kromě toho, že je nová budova vyrobena ze dřeva, vyniká také kompaktním obrysem. Vnitřní část budovy je rozdělena do zón; dělicí stěny uvnitř zón nejsou navrženy jako nosné, takže lze místnosti flexibilně upravovat. Koncept budovy je promyšlený skutečně do posledního detailu podle principu DELTA green line, jímž se architekti řídili a díky němuž dokázali porotu přesvědčit a získat první místo v kategorii veřejné stavby ze dřeva.

red / Foto: Christian Brandstätter

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *