Zásadní konstrukční inovace přinášejí významnou konkurenční výhodu. A na jakou poptávku vlastně odpovídá německý výrobce svým produktem PFEIFER-Hybridbeam®? Jednoduše chce zlepšit komfort bydlení či pracovního prostředí.

V rámci vysokých výrobních standardů certifikovaných podle EN 1090 a posouzených Institutem stavební techniky ITB řeší Hybridbeam® elegantním a dobře promyšleným způsobem rozsáhlé a subtilní konstrukce. Investor získává oproti běžným stavebním konstrukcím více podlahové plochy, hladké stropní podhledy a větší odstup svislých konstrukcí. V rámci běžné desetipodlažní budovy tak postaví díky Hybridbeamu® od Pfeiferu celé jedno patro navíc, což je ten nejsnáze ocenitelný benefit. Větší užitná plocha na stejné zastavěné ploše, tak potřebná věc v městské zástavbě!
Další plusy však přináší také zrychlený postup výstavby a následných instalačních a dokončovacích prací. Než zmíníme pár technických detailů, upozorněme na tyto výhody: vysoký stupeň prefabrikace, rychlá montáž bez dočasné podpěry, redukované betonářské práce na staveništi, volný prostor pro vedení instalací pod stropem, žádné otvory pro kanalizaci v trámech a průvlacích, flexibilní postupy montáže – to vše vede ke zkrácení doby výstavby a samozřejmě zrychlení cesty k úspěšné kolaudaci. To je ostatně jedna z klíčových hodnot, které přináší českému trhu JORDAHL & PFEIFER Stavební technika. J&P u nás Hybridbeam® nejen prodává, ale poskytuje k němu konzultace a podporu ve fázi projektování. Tím získá investor tu nejlepší garanci, že se benefity zhodnotí na 100 %.
Ale buďme konkrétní. Železobetonová kompozitní konstrukce Hybridbeamu® snese o 70 % vyšší zatížení než běžné ocelové trámy stejných proporcí, a to díky kompozitu sestávajícího z kombinace konstrukční oceli S460N, BST B500B a vysoce pevného betonu C 60/75. Rozpětí stropu je ve standardním rozměru 12 m, možnost většího rozpětí pak lze realizovat na vyžádání.
Při montáži není nutné žádné okrajové bednění. Spojení se stropním dílcem se provádí pomocí výztužných prutů, které jsou provlečeny skrz Hybridbeam® do stropních panelů a následně zabetonovány, a pozdějšího zalití meziprostor. Poté Hybridbeam® společně se spolupůsobícími šířkami stropu působí jako stabilní stropní opěrný trám. Myšleno je pochopitelně i na ochranu vnějších exponovaných nezabetonovaných ocelových prvků proti korozi (podle EC2) a protipožární přepisy (protipožární nátěr, elastomerové ložisko s minerální vlnou o minimální šířce 30 mm).
Ať už tedy zvolíte díky Hybridbeamu® patro navíc, nebo zvýšení světlé výšky stropu pro větší komfort bydlení, můžete se spolehnout na certifikovanou kvalitu, která je benefitem pro vaše zákazníky.
PR